Startsida
Rektor har ordet
Om skolan
Program
Meriter
Kontakta oss
Handlingsplaner
Elevrådet
Hälsa och Vägledning
Förstelärare
Skolbibliotek
Körkort
Elevdatorer
Skolskjuts och boende
Lediga tjänster

Elevdatorer
 

Alla nya elever på Carl Wahren Gymnasium erbjuds en egen bärbar dator.
Vi ser datorn som ett naturligt arbetsredskap på alla våra program, satsar på IKT och att alla lärare har hög IT-kompetens. Vår målsättning är att höja den digitala kompetensen och stimulera kreativiteten i skolarbetet.
Datorn är ett läromedel och ger oss möjlighet till nya undervisningsmetoder men kommer aldrig att kunna ersätta läraren. Våra elever ska ha god tillgång till behöriga lärare tillika läromedel av hög kvalitet. 
Kokarev 10,
763 34 Hallstavik

070 - 419 07 30

info@carlwahren.com