Startsida
Rektor har ordet
Om skolan
Program
Meriter
Kontakta oss
Handlingsplaner
Elevrådet
Hälsa och Vägledning
Förstelärare
Skolbibliotek
Körkort
Elevdatorer
Skolskjuts och boende
Lediga tjänster

Meriter
 

ETG-PARTNER   - EL- OCH ENERGIPROGRAMMET
Som enda gymnasium i Stockholms län har Carl Wahren Gymnasium blivit erbjuden att bli ETG-partner from ht11.
Det betyder i praktiken att du som elev får en genväg in i arbetslivet.

Att vara ETG-partner innebär att Carl Wahren Gymnasium har rätt att inkludera den obligatoriska lärlingstiden som ligger efter utbildningen, i gymnasietiden. Under gymnasietiden får eleven genomföra lärlingstest som med godkända resultat gör eleven anställningsbar som förstaårsmontör, dvs. eleven får sitt yrkesbevis direkt efter avslutade studier. Utbildningen är mer praktiskt inriktad än det vanliga el- och energiprogrammet vilket vi anser gör eleven mer förberedd för yrkeslivet, kunskapsmässigt.

Att vara ETG-partner innebär även att utbildningen är skapad efter de önskemål som finns hos de som är verksamma i elteknikbranschen. ETG är elbranschens gymnasium i Nyköping, som i sin tur är ett dotterbolag till EUU, Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter. EUU ägs av EIO, Svenska elektrikerförbundet, samt Nyköpings kommun.

Skillnad
Vanligt el- och energiprogram

Efter avslutad 3-årig gymnasieutbildning följer en lärlingstid på 1600 timmar innan eleven kan bli anställningsbar som förstaårsmontör, dvs. får sitt yrkesbevis och kan arbeta som elektriker.

El- och energiprogrammet på Carl Wahren Gymnasium (ETG-partner)
Eleven får rätt att inkludera lärlingstiden i den 3-åriga gymnasieutbildningen och gör lärlingstest under gymnasietiden. Efter utförda och godkända lärlingstest är eleven anställningsbar som förstaårsmontör, dvs. får sitt yrkesbevis som elektriker direkt efter avslutade gymnasiestudier.

 
 
 
 BRANSCHREKOMMENDERAD UTBILDNINGSSAMORDNARE - VVS
En branschrekommenderad utbildningsanordnare har av Yrkeskommittén bedömts erbjuda en grundutbildning som ger goda förutsättningar för eleverna att efter fullföljd lärlingstid genomföra branschprov med godkänt resultat och erhålla branschcertifikat, vilket ökar möjligheterna till anställning.

Det finns idag totalt 9 skolor i Stockholm och Uppland som är branschrekommenderade varav Carl Wahren Gymnasium är en.

 

 
BRANSCHREKOMMENDERAD SKOLA - BYGG
Carl Wahren gymnasium har som hittills enda gymnasium i Roslagen fått kvalitetsmärkningen branschrekommenderad skola av Byggnadsindustrins yrkesnämnd BYN. Det betyder att du som går på bygg- och anläggningsprogrammet hos oss kan vara säker på att din utbildning uppfyller branschens krav.
  
 
 
 


 
LÄNKAR
  EL- och energiprogrammet »
  ETG »
  VVS- och fastighetsprogrammet »
  VVS-Branschens Yrkesnämnd »
  Bygg- och anläggningsprogrammet »
  Byggnadsindustrins Yrkesnämnd »
Kokarev 10,
763 34 Hallstavik

070 - 419 07 30

info@carlwahren.com