Startsida
Rektor har ordet
Om skolan
Program
Meriter
Kontakta oss
Handlingsplaner
Elevrdet
Hlsa och Vgledning
Frstelrare
Caroline Lindgren - Frstelrare
Rose Tillberg Mattsson - Frstelrare
Sarah Fahlcrantz - Frstelrare
Skolbibliotek
Krkort
Elevdatorer
Skolskjuts och boende
Lediga tjnster

Frstelraruppdraget p Carl Wahren
 

Uppdraget som förstelärare på Carl Wahren Gymnasium tilldelas en erfaren och särskilt skicklig lärare för det arbete som denne utför. På Carl Wahren ska förstelärarna fortsätta som tidigare och vara delaktiga i undervisning för att få så mycket tid med eleverna som möjligt.

Våra förstelärare ska inspirera undervisning och ge goda exempel. fokus ska ligga på det pedagogiska hantverket. Vidare ska förstelärarna skapa goda förutsättningar för samarbete inom skolan mellan kollegor.
 
För att sprida goda exempel på undervisning och för att kunna inspirera kollegiet ska förstelärarna på Carl Wahren Gymnasium:
  • Delta i det pedagogiska utvecklingsarbetet på Carl Wahren.
  •  I möjligaste mån göra verksamhetsbesök, besöka kollegor och vara behjälplig att utveckla deras undervisning och diskutera undervisningsrelaterade frågor.
  • Ta emot lektionsbesök. Låta kollegor ta del av undervisningsmetoder genom att öppna dörren till den egna klassrum/undervisningen.
  • Organisera gemensamma aktiviteter i syfte att förbättra undervisningen.
  • Handleda nya lärare.
  • Varje förstelärare har ett eget ansvarsområde, från och med den 1 januari 2021 gäller följande ansvarsområden:
    • Ansvar för att utveckla utbildning och undervisning på Introduktionsprogrammen.
    • Ansvar för för att utveckla arbetet med dokumentation av undervisning samt arbetet med digitalisering i undervisning och dokumentation.  


 
Kokarev 10,
763 34 Hallstavik

070 - 419 07 30

info@carlwahren.com