Startsida
Rektor har ordet
Om skolan
Program
Meriter
Kontakta oss
Handlingsplaner
Elevrådet
Elevrådsrepresentanter
Hälsa och Vägledning
Förstelärare
Skolbibliotek
Körkort
Elevdatorer
Skolskjuts och boende
Lediga tjänster

Elevrådsrepresentanter
 
Elevrådet är med och påverkar skolan. Här kan goda ideer sprudla och debatteras.
 
Elevrådet på Carl Wahren är ett forum som samlar och stärker elever. I elevrådet kan elever diskutera det som de tycker är viktigt. Elevrådet värnar om elevers rättigheter, representerar och för fram elevers röst.
 
Det är eleverna som vet hur det är att gå i skolan idag, därför tar vi på Carl Wahren elevernas åsikter på allvar. Elevrådet är fristående och tillhör eleverna, en intresseorganisation som tar tillvara elevers intressen.
 
För kontakt:
Gymnasielärare
Marcus Nilsson

Läs mer » 
Kokarev 10,
763 34 Hallstavik

070 - 419 07 30

info@carlwahren.com