Startsida
Rektor har ordet
Om skolan
Program
Meriter
Kontakta oss
Handlingsplaner
Elevrdet
Hlsa och Vgledning
Speciallrare
Skolskterska
Skolkurator
Studie- och yrkesvgledare
Frstelrare
Skolbibliotek
Krkort
Elevdatorer
Skolskjuts och boende
Lediga tjnster

Elevhlsa och Studie- och yrkesvgledare
 

Elevhälsa på Carl Wahren Gymnasium arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande. Elevhälsans mål är att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa i samarbete med övrig personal på skolan i enlighet med Skollagen (2010:800).

Studie- och yrkesvägledare på Carl Wahren Gymnasium vägleder eleven inför framtida utbildnings- och yrkesverksamhetsval. Skolans SYV har ett nära samarbete med elevhälsan i syfte att främja elevernas utveckling mot utbildningens mål.
 
Elevhälsan består av
  • Speciallärare
  • Skolsköterska
  • Skolkurator
  • Skolläkare vid behov
  • Skolpsykolog vid behov
  • Personal med specialpedagogisk kompetens 

  
DOKUMENT
  PDF-dokument Frebyggande psykosocialt arbete »
Kokarev 10,
763 34 Hallstavik

070 - 419 07 30

info@carlwahren.com