Startsida
Rektor har ordet
Om skolan
Program
Meriter
Kontakta oss
Handlingsplaner
Elevrådet
Hälsa och Vägledning
Speciallärare
Skolsköterska
Skolkurator
Studie- och yrkesvägledare
Förstelärare
Skolbibliotek
Körkort
Elevdatorer
Skolskjuts och boende
Lediga tjänster

Speciallärare
 

Specialläraren på Carl Wahren Gymnasium arbetar med att:

  •  I första hand vara ett extra stöd i dina studier utifrån dina önskningar.
  • Stötta verksamma lärare för att skapa förutsättningar i den tillhörande gruppen.
  • Skapa struktur och en studiemiljö där du kan få lugn och ro. I skollagen poängteras att ”utbildningen ska utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.”
  • Skapa metoder så att du kan arbeta hemma med uppgifter.
  • Upprätta åtgärdsprogram och skriva IUP (individuell studieplan).
  • Ge dig möjlighet att nå så långt som möjligt i din kunskapsutveckling. I skollagen står skrivet att ”Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.”

Viktigt att veta är att – det är du som är huvudpersonen och jag är här för att stödja dig. Mina ledord är att du gör rätt om du kan, inte du kan om du vill.

Som vårdnadshavare är du alltid välkommen att kontakta mig om du funderar på någonting runt ditt barn.
 
Jag finns på skolan alla dagar i veckan. 
 
Rose Tillberg Mattsson
Förstelärare och Speciallärare
0175-545 121 el. 070-419 07 40 2015-11-12« Tillbaka


DOKUMENT
  PDF-dokument Förebyggande psykosocialt arbete »
Kokarev 10,
763 34 Hallstavik

070 - 419 07 30

info@carlwahren.com