Startsida
Rektor har ordet
Om skolan
Program
Meriter
Kontakta oss
Handlingsplaner
Elevrådet
Hälsa och Vägledning
Speciallärare
Skolsköterska
Skolkurator
Studie- och yrkesvägledare
Förstelärare
Skolbibliotek
Körkort
Elevdatorer
Skolskjuts och boende
Lediga tjänster

Skolkurator
 
Skolkuratorn på Carl Wahren gymnasium arbetar med:
Att uppmärksamma, stärka och bevara elevernas psykiska och sociala hälsa genom individanpassade insatser och förebyggande arbete.
 
Relationskapande arbetssätt
Carl Wahren Gymnasium jobbar aktivt för att förebygga psykosocial ohälsa bland eleverna. Vi utgår från ett relationskapande arbetssätt, vilket går ut på att vara närvarande i elevernas vardag och att uppmärksamma varje individ.
 
Skolkuratorn deltar till viss del i undervisningen, exempelvis genom teman integrerade i gymnasiekurserna där följande områden berörs:
Regler, respekt, värderingar och ansvar
Självkänsla/självförtroende och mobbning
Sex och samlevnad
Alkohol, narkotika, doping och tobak
Livskunskap
 
Som elev är du välkommen att kontakta mig om du:
  • behöver stöd gällande t.ex. kompisar, kärleksrelationer, familj eller skola eller privatekonomi
  • har tankar/känslor som du behöver prata om
  • mår dåligt utan att riktigt veta varför
Som vårdnadshavare är du välkommen att kontakta mig om du är orolig för ditt barns psykiska och/eller sociala välbefinnande.
 
Jag finns på skolan alla dagar i veckan.

Sofia Lind
Skolkurator
070-419 07 34 eller 0175-545 115
sofia.lind@carlwahren.com
 2015-11-12« Tillbaka


DOKUMENT
  PDF-dokument Förebyggande psykosocialt arbete »
Kokarev 10,
763 34 Hallstavik

070 - 419 07 30

info@carlwahren.com