Startsida
Rektor har ordet
Om skolan
Program
Meriter
Kontakta oss
Handlingsplaner
Elevrådet
Hälsa och Vägledning
Speciallärare
Skolsköterska
Skolkurator
Studie- och yrkesvägledare
Förstelärare
Skolbibliotek
Körkort
Elevdatorer
Skolskjuts och boende
Lediga tjänster

Studie- och yrkesvägledare
 
Studievägledning innebär stöd för dig som studerar, att utifrån dina unika behov lösa/hantera situationer inför val av utbildning och karriärväg. Du är unik och din framtid är din egen.
 
Studie- och yrkesvägledare på skolan kan erbjuda dig ett vägledningssamtal, innan du tar viktiga beslut om din aktuella studiesituation. Det kan gälla studieplanering, studieavbrott/studieuppehåll, val av inriktning, studieteknik, vad studierna leder till, utlandsstudier m.m.
 
Det är alltid du som enskild individ som har ansvaret att fatta besluten som rör dina egna val. Studievägledning är att ge dig ett neutralt stöd. Tillsammans definierar vi problem, vidgar perspektiv och skapar struktur i din tillvaro.
 
Nedan är generella exempel på vad Studie- och yrkesvägledare kan hjälpa eleverna med.
  • Vägledningssamtal med elever inför eftergymnasiala val, I-val och valbara kurser, vid studiesvårigheter och annat som rör studier.
  • Coachning samtal för ökad motivation och för att hitta sina styrkor.
  • Gruppvägledning med inriktning på frågor efter gymnasiet CV, söka jobb, AF mm.
  • Hjälpa till med individuell studieplanering för elever som inte kan fullfölja ett nationellt program samt upprättande av individuella studieplaner.
  • Hjälpa de elever som slutar skolan för att komma vidare till uppföljningsansvaret inom kommunen.
SYV finns på skolan tisdagar och onsdagar varje vecka. 

Välkommen!

Lisa Karlsson Zethelius
Studie- och yrkesvägledare
Tel. 070-419 07 31 
lisa.karlsson.zethelius@carlwahren.com 2018-10-10« Tillbaka


DOKUMENT
  PDF-dokument Förebyggande psykosocialt arbete »
Kokarev 10,
763 34 Hallstavik

070 - 419 07 30

info@carlwahren.com