Startsida
Rektor har ordet
Om skolan
Program
Bygg- och anläggningsprogrammet
Barn- och fritidsprogrammet
El- och energiprogrammet
Fordons- och transportprogrammet
Hantverksprogrammet
Hotell- och turismprogrammet
Industritekniska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet
Introduktionsprogram
Meriter
Kontakta oss
Handlingsplaner
Elevrådet
Hälsa och Vägledning
Förstelärare
Skolbibliotek
Körkort
Elevdatorer
Skolskjuts och boende
Lediga tjänster

 

INTRODUKTIONSPROGRAM— flera vägar till arbete eller utbildning
Saknar du behörighet till ett nationellt program kan du gå något av de olika introduktionsprogrammen. Inget av programmen ger dig examen utan tanken är att de ska leda vidare till ett nationellt program eller arbete. Utbildningen skräddarsys utifrån individuella behov och mål, varje elev har sin egen individuella utvecklingsplan. Efter utbildningen får du ett studiebevis.

Programinriktat val är för dig som vill gå ett nationellt program men som saknar ett eller flera av de godkända betyg som krävs. Du läser de ämnen du behöver från grundskolan för att få behörighet och har även möjlighet att läsa kurser från de nationella gymnasieprogrammen.

Yrkesintroduktion är för dig som vill ha en yrkesutbildning men som saknar behörighet till ett yrkesprogram eller till programinriktat val. Syftet är antingen att få en yrkesinriktad utbildning som leder till ett arbete eller till vidare studier på ett yrkesprogram. Utbildningen kan innehålla ämnen från grundskolan, kurser från yrkesprogrammen, praktik men också andra insatser som bidrar till din utveckling.  

Språkintroduktion är för dig som är nyanländ till Sverige och saknar den behörighet som krävs för de nationella programmen samt även behöver utbildning i det svenska språket. Utbildningen innehåller undervisning i svenska men kan också innehålla andra grundskoleämnen, kurser från nationella gymnasieprogram eller andra insatser som bidrar till din utveckling. 
2021-03-29« Tillbaka


ANSÖKNINGSKOD

ANSVARIG FÖR UTBILDNINGEN

Kontakt:

Studie- och yrkesvägledare tfn 070-419 07 31
mailto:lisa.karlsson-zethelius@carlwahren.com   


LÄNKAR
  Skolverket »
  Gymnasieantagningen »
Kokarev 10,
763 34 Hallstavik

070 - 419 07 30

info@carlwahren.com