Startsida
Rektor har ordet
Om skolan
Program
Bygg- och anläggningsprogrammet
Barn- och fritidsprogrammet
El- och energiprogrammet
Fordons- och transportprogrammet
Hantverksprogrammet
Hotell- och turismprogrammet
Industritekniska programmet
Naturvetenskapsprogrammet
Restaurang- och livsmedelsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
VVS- och fastighetsprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet
Introduktionsprogram
Meriter
Kontakta oss
Handlingsplaner
Elevrådet
Hälsa och Vägledning
Förstelärare
Skolbibliotek
Körkort
Elevdatorer
Skolskjuts och boende
Lediga tjänster

 

  HOTELL OCH KONFERENS
Denna inriktning ska ge kunskaper för arbete inom hotell- och
konferensverksamhet.
Exempel på yrken: Bokning, Reception, Våningsservice

  TURISM OCH RESOR
Denna inriktning ska ge kunskaper för arbete med turistinformation, organisation och planering av resor, aktiviteter och upplevelser av olika slag.
Exempel på yrken: Bokning och försäljning, Guidning, Turistinformation 


Hotell- och turismprogrammet är ett helt nytt yrkesprogram. Turismnäringen är den snabbast växande näringen i världen och det nya programmet är ett sätt att möta utvecklingen och höja utbildningsnivån i branschen. Förutom specifika arbetsuppgifter inom de olika områdena, lär du dig bland annat service och bemötande, kommunikation, marknadsföring, försäljning och entreprenörskap. Efter utbildningen ska du ha kunskaper för att arbeta inom hotell-, konferens- eller turismnäringen. Service och kundens upplevelser är centralt på hotell- och
turismprogrammet och genomsyrar alla ämnen och kurser. Det är upplevelser, tjänster och det personliga mötet som är i fokus, och det ska resultera i ett yrkesmässigt förhållningssätt i varierande servicesituationer 

EXEMPEL PÅ SAMARBETSPARTNERS  Programstruktur
Sergel Plaza
Scandic Hotell, Täby

                                               Länk till programstruktur »
2019-10-09« Tillbaka


ANSÖKNINGSKOD

Program, lärling: 

   HT0000L-CWG 
Programinriktat val:
   IMVHT-CWG
Yrkesintroduktion:
   IMYHT-CWG 

ANSVARIG FÖR UTBILDNINGEN


Susanne Westerberg Susanne Westerberg
070-419 07 30
0175-545 111


LÄNKAR
  Skolverket »
  Gymnasieantagningen »
Kokarev 10,
763 34 Hallstavik

070 - 419 07 30

info@carlwahren.com